Polsko studijní vízum-jak se přihlásit?

Polsko si již několik let získává popularitu jako populární studium v zahraničí ve střední Evropě. Před podáním žádosti na tamní univerzity je nezbytné porozumět vízovému procesu pro Polsko. Tato příručka vás provede všemi postupy a dokumenty, které budete muset požádat o studentské vízum v Polsku. Pro tento účel, budeme odpovídat na tyto druhy otázek v tomto článku: potřebujete vízum pro studium v Polsku? Jak požádat o studijní vízum do Polska? Jaké jsou podrobnosti o procesu studijního víza v Polsku? Jak dlouhá je doba zpracování víz v Polsku? Jaké jsou požadavky na studijní vízum v Polsku? Máme šanci získat studijní vízum do Polska bez IELTS? Kolik jsou poplatky za studijní vízum v Polsku? Na druhou stranu, dám vám dostatek informací o jmenování studijního víza do Polska, rozhovor o studijním vízu v Polsku, a náklady na studijní vízum v Polsku.

než začnete Polsko studovat vízový proces, musíte určit, zda potřebujete vízum nebo ne? Studovat v Polsku, musíte nejprve získat povolení ke vstupu na území Polské republiky. Pokud jste občanem národa EU a chcete zůstat v Polsku déle než tři měsíce, musíte svůj pobyt zaregistrovat. Držitelé Organizace spojených národů „laissez-passer“ nepotřebují vízum. Pokud nejste občanem Evropské unie, musíte před návštěvou země požádat o vízum na polském konzulátu ve své domovské zemi. Existují dva typy víz k dispozici pro zahraniční studenty:

Visa C: schengenské krátkodobé vízum, které umožňuje nositeli, aby zůstali v schengenském prostoru po dobu až 90 dny v rámci 180-denní období.

Vízum D: Dlouhodobé národní vízum platné po dobu až jednoho roku a umožňující 90 dní cestování uvnitř schengenského prostoru během 180denního období. Pokud potřebujete zůstat v Polsku po delší dobu pro studium, musíte požádat o povolení k přechodnému pobytu/karta. S kartou dočasného pobytu můžete překročit polské hranice tolikrát, kolikrát chcete. Nejprve se uděluje na dobu 15 měsíců. Může být obnovena až na tři roky, ale ne déle než po dobu studia. Nezapomeňte, že 45 dní před vypršením platnosti víza musíte požádat o kartu dočasného pobytu.

Jak požádat o studijní vízum do Polska?

 polské vízum

před podáním žádosti o studijní vízum v Polsku potřebujete znát požadavky na vzdělání a víza a poté postupujte podle kroků procesu studijního víza. Chcete-li studovat v Polsku, musíte mít ukončené středoškolské vzdělání a mít osvědčení o odchodu, které uvádí, že jste kvalifikovaní pro uplatnění na univerzitách. Pokud jste složili mezinárodní maturitní nebo Evropské maturitní zkoušky, můžete se svobodně ucházet o vysokoškolské studium na polské univerzitě. Pokud máte pouze rovnocennou kvalifikaci ze své rodné země, musíte ji nechat legalizovat na jedné z polských diplomatických základen nebo jiné příslušné instituce. To znamená potvrzení skutečnosti, že váš diplom je v souladu se zákony národa, ve kterém byl udělen. Pak to budete muset znovu zkontrolovat s polskou legislativou. Proces uznání titulu získaného na zahraniční univerzitě je znám jako nostrifikace. Pokud chcete být přijati k postgraduálnímu studiu v Polsku, musíte také předložit vysokoškolský diplom z polské instituce nebo jejího mezinárodního ekvivalentu. Do konce prvního funkčního období musíte poskytnout nostrifikaci svého zahraničního diplomu polské instituci.

Polsko studijní vízový proces

Polsko je jedním z nejvíce preferovaných míst ke studiu v Evropě, a pokud jste jedním z nich, dovolte mi začít vysvětlovat Polsko studijní vízový Proces pro vás krok za krokem:

1. Potvrďte přijetí na univerzitu: Než budete moci požádat o vízum, musíte přijmout nabídku od polské instituce a mít dokumentaci o vašem přijetí.

2. Zde najdete Polský konzulát ve vaší oblasti: Chcete-li dokončit žádost o vízum, musíte jít na polské velvyslanectví nebo konzulát ve své domovské zemi.

3. Udělejte si schůzku s polským studijním vízem na konzulátu: pravděpodobně se budete muset nejprve zaregistrovat na webových stránkách polského konzulátu.

4. Připravte si požadované dokumenty: kompletní seznam dokumentů, které budete potřebovat, naleznete níže. Konkrétní kritéria se mohou lišit od konzulátu k konzulátu, proto se s nimi předem poraďte.

5. Zúčastněte se svého polského studijního víza a co nejdříve odevzdejte své papírování: musí být předloženy všechny dokumenty, včetně tištěného a podepsaného formuláře žádosti a vízového poplatku. Do dvou až tří týdnů byste se měli rozhodnout.

Polsko studijní vízové požadavky

 formulář žádosti

Polsko studijní vízové požadavky se skládají z některých důležitých dokumentů, které je třeba vyplnit před podáním žádosti o studijní vízum v Polsku, a najdete všechny níže uvedené:

• podepsaný a vyplněný formulář žádosti o studentské vízum v Polsku

• cestovní pas musí být platný (musí být platný tři měsíce po plánovaném odjezdu z Polska)

• Oficiální akceptační dopis polské vysoké škole nebo univerzitě

• vaše školní certifikáty a tituly v krátkém životopisu

• doklad o jazykové způsobilosti v jazyce, který chcete studovat

• potvrzení, že máte peníze na studium a život v Polsku

• zdravotní pojištění: Zahraniční studenti, kteří studují v Polsku, budou muset získat osvědčení lékaře potvrzující, že mohou svobodně studovat v oboru podle svého výběru. Budete také muset být pojištěni po celou dobu svého pobytu v Polsku. Zdravotní péče v Polsku není zdarma, takže byste měli být pojištěni v případě nemoci nebo úrazu

• 2 fotografie velikosti pasu

• poplatek za podání žádosti o vízum, splatný v hotovosti nebo poštovní poukázkou

• v případě potřeby doklad o podání v Polsku přepravní doklady, jako je vlak nebo letenka

Polsko studijní vízový rozhovor

jakmile předložíte všechny své doklady na adrese , obdržíte žeton pro studijní vízum do Polska velvyslanectví. Rozhovor o studentských vízech v Polsku je důležitým krokem v procesu žádosti o vízum v Polsku. Rozhovor, na druhou stranu, je velmi přímočarý. Budou položeny otázky týkající se vašich předchozích cest, univerzity, kde budete studovat, vašeho bydlení a práce(pokud budete mít nějaké) a vzdělávacích sponzorů. Studenti musí reagovat čestně, a vízový postup je velmi rychlý, za předpokladu, že máte veškerou potřebnou dokumentaci.

Polsko visa doba zpracování

za normálních podmínek, Polsko schengenské vízum může trvat až 15 dny zpracovat, ale ve výjimečných situacích, to může trvat až 60 dny. Máte až šest měsíců na podání žádosti o vízum před cestou. Zkuste tedy požádat o vízum co nejdříve.

Polsko studijní vízové poplatky \ Polsko studijní vízové náklady

euro

když podáte žádost o studijní vízum do Polska, musíte také zaplatit určitý poplatek. Poplatek za polské národní (dlouhodobý) vízum pro cizince je 80 eur. Náklady na vízum se mohou lišit v závislosti na vaší státní příslušnosti.

Polsko studijní vízum bez IELTS

nejdůležitějším krokem je požádat o studentské vízum v Polsku, jakmile získáte přidělení na polské univerzitě. Mnoho vysokých škol v Polsku nemá kritéria IELTS, která musí být splněna. Studenti by se měli poradit se svými univerzitami, aby zjistili, zda je třeba provést test před podáním žádosti. Protože Polsko má vysokou populaci mluvčích angličtiny, znalost jazyka prospívá jednotlivcům v každodenních interakcích. Výše uvedené údaje představují typické požadavky na univerzitu, a požadavek pásma IELTS pro Polsko se může lišit v závislosti na kurzech a univerzitách. I když univerzity přijímají studenty bez výsledků IELTS, žádost o vízum v některých zemích vyžaduje znalost anglického jazyka. Polské velvyslanectví hodnotí znalosti anglického jazyka kandidáta během vízového pohovoru. V naprosté většině situací nejsou nutné žádné další zkoušky z anglického jazyka. Omezení se však liší v závislosti na domovské zemi, kurzu a univerzitě. Při podání žádosti o studium v Polsku je obvykle dobré předem konzultovat s polským velvyslanectvím. Mnoho univerzit v Polsku tedy nemá požadavky na pásmo IELTS, včetně některých z nejprestižnějších institucí v zemi, jako je Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani a Varšavská Technologická univerzita. Jiné vysoké školy mají jazykové požadavky, které jsou volitelné. Pokud chcete použít IELTS k prokázání svých jazykových dovedností, níže jsou uvedeny požadavky IELTS pro vás:

Varšavská univerzita-požadované skóre IELTS: 7

Cracow University of Technology-požadované IELTS skóre: 6.5

University of Wroclaw-požadované IELTS skóre: 6

AGH University of Science & technologie-požadované IELTS skóre: 6

Jagellonská univerzita-požadované IELTS skóre: 6.5

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.